JL_vernissagekort_distribution_us-1.jpg
JL_vernissagekort_distribution_us-2.jpg

Johan Lagergård - Måleri & skulptur

Johan Lagergård: ”Det har aldrig varit tal om att sluta teckna och måla. Hur kan man frivilligt avstå från att gå in i den frihetszon som är egen för konstarterna? Att betrakta andras bilder är roligt umgänge med kompisar- de bästa lever lika mycket efter 100 eller 30.000 år!”

Johan Lagergård, f. 1951 började sin bana med studier i geologi. Han varvade sedan studierna på Valands konsthögskola med paleontologi.
Det konstnärliga skapandet har därefter fortgått tillsammans med undervisning i bild på flera konstskolor. Under åren 1999-2009 var han även chef på Dômen Konstskola i Göteborg. Johan Lagergård har haft flera separatutställningar i södra och mellersta Sverige samt i USA, Frankrike, Belgien och Litauen. Utställningen på Rydals museum är ett samarbete mellan museet och Marks Konstgille.

 

lejon.jpg
IMG_7164.JPG